972 23 21 29 info@girotec.es

FICO-ERP

Característiques generals

Una eina amb personalitat, seguretat i fiabilitat. FICO-ERP és un programa a mida de gestió d’empresa amb les millors prestacions i amb multiplicitat d’avantatges. És un producte amb carisma, directe, adaptable i totalment fet a mida, que destaca per la seva qualitat i disposa de suport presencial i on-line per quan el necessitis. FICO-ERP t’ofereix solucions per a la gestió de la teva empresa.

Màxima capacitat d’adaptació i moviment

FICO-ERP és un ERP flexible i oberta en quan a l’accés .  FICO-ERP  s’adapta en el funcionament de l’empresa amb la máxima Flexibilitat reforçant el control de les activitats  per incrementar la seva Efectivitat per satisfer la demanda del mercat

Màxima accesibilitat

FICO-ERP és usabilitat i accesibilitat. T’aporta facilitats i funcionalitats pel dia a dia laboral. Perquè la gestió de l’empresa sigui àgil gaudeix d’una cerca ràpida amb draceres, filtres configurables,… i molt més.

Màxima personalització i productivitat

Amb FICO-ERP  podràs configurar la barra de menú, per tenir els icones que més fas servir. Els documents et seran fàcils de traslladar, només arrossegant-los amb el ratolí. A més, podràs treballar de forma massiva, en el cas de canvis de mestres de clients , d’articles, tarifes …

Seguretat a la teva mida

FICO-ERP ofereix un accés limitat per a cada usuari, perquè no tots els usuaris tenen accés a la mateixa informació: el comercial vol conèixer l’estat de les seves ofertes, el departament de comptabilitat, les factures pendents… Amb FICO-ERP podràs personalitzar el nivell de seguretat per a cada usuari i limitar-ne l’accés, l’edició o la modificació de dades.

 

Control i registre de canvis

FICO-ERP disposa d’una funcionalitat  que permet conèixer quin usuari ha modificat les dades de l’ERP. Encara que els usuaris facin canvis, podràs consultar qui i quan s’han realitzat les modificacions.

Un sol ERP per a tantes empreses com vulguis

FICO-ERP et permet incorporar des d’una a múltiples empreses en el mateix ERP. Aquesta diversificació tan et permetrà una gestió específica per cada empresa com unificar-ne la seva gestió. Les dades de les empreses poden comartib base de dades, o bé cada empresa pot estar ubicada en una base de dades diferent en varis servidors.

Comunicació i Xarxes Socials

FICO-ERP t’integra el correu electrònic millorant la comunicació amb els teus clients. Perquè, a més de personalitzar el contingut dels correus amb les seves dades, documents amb l’estat de la seva comanda i facturació electrònica. 

 

Informació més completa i organitzada

FICO-ERP et permetrà identificar els actius propis i els dels clients. Conèixer en tot moment qui n’és el propietari, la referència que identifica l’actiu, l’adreça de la seva ubicació i el contacte necessari per poder-hi accedir. Conèixer el fabricant, el número de sèrie i la data de fabricació per gaudir d’una identificació més precisa i facilitar les gestions de les garanties o les peces de substitució. Camps configurables perquè anotis la informació més interessant: mides, potència, model, consums, capacitats, etc.

Interconnecció per organitzar

FICO-ERP identifica qualsevol tipus d’enllaç existent entre els actius gestionats per gaudir d’una organització més eficient. Estableix relacions editables entre actius. Et permet distribuir els actius per zones, afegint la relació entre zona i actiu. 

ANÀLISI DE DADES

Analitza’t per millorar

L’anàlisi de les dades introduïdes en un programa de gestió ha de servir per obtenir una fotografia dels resultats i descobrir debilitats i oportunitats de l’empresa. Analitza els informes més habituals de vendes, facturació, comptabilitat, etc., i també podràs crear les teves pròpies anàlisis de dades.

Accés als resultats de la teva empresa

Consulta ràpidament les dades gràcies als càlculs previs d’informació i a la programació de l’encreuament de dades que t’ofereix FICO-ERP. Crea anàlisis personalitzades disposant de la màxima flexibilitat per estudiar allò que necessites.

Comparteix els resultats

Exporta les dades i els gràfics a Excel per treballar els resultats amb més profunditat o presentar-los als responsables. FICO-ERP s’integra amb aquesta eina per evitar-te haver de traspassar dades i accedir a diferents aplicacions. A més, també respecta els nivells de seguretat dels usuaris perquè puguis controlar i restringir l’accés a les dades.

CONTROL DE QUALITAT

La gestió integrada beneficia la qualitat dels teus productes

Integra a FICO-ERP les proves sobre mostres, productes o matèries primeres, fins i tot intercalades en les produccions. Proves qualitatives, quantitatives o fórmules matemàtiques. Una gestió integrada resoldrà problemes abans no sigui massa tard. Assegura’t de no servir productes defectuosos ni acceptar matèries que no compleixen els teus nivells de qualitat.

CONTROL DEL PES

Pes en Software de Gestió

El Software intel·ligent que s’adapta a les necessitats de la teva empresa. Connectant el nostre programa de gestió FICO-ERP a les bàscules que disposi el client es pot administrar de forma efectiva les seves operacions de pesatge, controlant i auditant els seus productes i matèries primeres.

CONTROL DE L’ETIQUETATGE

Etiquetatge en Software de Gestió

El programari de FICO-ERP permet un maneig molt intuïtiu i respon a l’estàndard Windows. Tant les noves creacions com les modificacions en l’equipament de les etiquetes resulta senzill com un joc de nens. Permet estructurar etiquetes en el seu contingut d’acord amb les necessitats específiques de cada usuari, a base de camps variables com ara text, logos i codis de barres representats a la pantalla.

Amb el nostre programa podràs controlar l’emissió d’etiquetes per usuari, és a dir, podràs controlar qui ha generat cada etiqueta, evitant així el barrejar impressions d’usuaris diferents. En punxar en l’opció “Etiquetatge” apareixerà un formulari per poder seleccionar de quina usuari volem visualitzar les etiquetes generades. Si no seleccionéssim cap usuari es mostrarien totes.

Els clients, proveïdors, treballadors… de FICO-ERP són qualsevol persona física o jurídica amb la qual la teva empresa té algun tipus de relació.

Gestió de les dades

T’aconsellem que unifiquis les dades de clients, proveïdors, treballadors…  sense separar-les. Un únic fitxer amb els seus contactes, adreces, canals de comunicació, xarxes socials… et facilitarà categoritzar i treballar els arxius sense perdre cap oportunitat de negoci.

Comptabilitat Centralitzada

FICO-ERP permet compartir clients en multiempresa, respectant les característiques de treball de cada empresa. Tindràs totes les dades comptables unificats: tipus i terminis de pagament, comptes comptables, regles d’impost, múltiples comptes bancaris, etc.

Idioma i Comunicació

Una bona comunicació és clau per potenciar les relacions fora del país. És clau identificar l’idioma per aconseguir una comunicació fluida.

Controla l’estat de comptes dels teus clients

Amb FICO-ERP podràs veure en llistats els imports pendents, considerant les factures impagades, les pendents de pagament i fins i tot les comandes confirmades de les que encara no s’ha enviat factura.

Segmentació és efectivitat

Classifica els tercers en sectors professionals amb vinculació a productes. Segmentar al detall en sectors professionals i segons producte et proporcionarà una base de dades més efectiva per aconseguir el major impacte en les campanyes. Classifica els clients, proveïdors i treballadors per les activitats econòmiques, tant de les activitats principals com de les secundaries.

Sistema intel·ligent

FICO-ERP disposa d’un control per no generar duplicats. Registra el nom fiscal i el nom comercial a la fitxa del del client o proveïdor per trobar-los fàcilment amb les opcions de cerca del programa.

Els contactes organitzats

Gaudeix d’una xarxa de contactes organitzada i jerarquitzada, amb informació creuada i actualitzada sobre cadascuna de les empreses amb què treballes. Amb la relació entre clients, proveïdors…  FICO-ERP podràs saber a qui has d’enviar les ofertes, a qui has de reclamar les factures, etc., i fer un seguiment acurat dels departaments i càrrecs de rellevància dels teus clients.

Gestió a mida

Els productes i serveis es poden classificar com a bens, serveis o actius, ordenar en grups i categories, decidir si vols, o no, controlar-ne l’estoc, descriure’ls en tants idiomes com necessitis, fixar un preu de tarifa, limitar-ne la venda i la compra… I molt més.

Marcatge de preus

Crea tantes tarifes com necessitis: amb descomptes globals, per productes, per famílies, preus per quantitats, arrodoniments, etc. Preus nets o calculats a partir d’un preu base per evitar preus obsolets que et poden fer perdre diners. Disposa d’un històric del preu de venda i compra compra de cada producte.

Control de l’estoc

Visualitza l’estoc real i l’estoc previst a la fitxa del producte. FICO-ERP no només t’informa si disposes del producte que et demanen a qualsevol dels teus magatzems, també t’indica l’estoc previst perquè puguis saber si ho rebràs el dia que ho necessites.

Preus i Marges

Calcula amb rigor el valor del teu estoc, ja sigui amb un valor fix, amb preu mig ponderat o amb últim preu de compra.

Bona agrupació i identificació dels teus productes

Guanya agilitat. Treballa els productes de forma individual, en caixes, en palets o de qualsevol altre forma d’agrupació. Identifica prèviament els tipus d’empaquetaments i les quantitats contingudes per ser més àgil en les vendes, les compres, els moviments d’estoc o qualsevol altre acció.

Incorpora les dimensions i pesos del producte per documentar millor les teves ofertes o disposar de la informació necessària per calcular despeses d’enviament. També en el cas de ‘kits’ de productes. Podràs decidir si el preu i l’estoc són propis o depenen dels seus components. Evitaràs comprovar de quins productes disposes per poder servir una comanda. I si treballes amb preus fixos, t’interessarà saber que FICO-ERP t’informa del cost actualitzat dels components i del marge de benefici per saber quan toca actualitzar preus.

Identifica cada producte amb els codis de barres més habituals: EAN, EAN13, code39, ISBN, etc. Ho necessitaràs si vols accelerar la teva logística amb lectors, Pda’s o qualsevol altre dispositiu.

Visualitza amb imatges el teu producte

Gaudeix de vàries imatges d’un producte per facilitar-te la seva identificació. Les imatges també et permetran fer ofertes més atractives i amb més informació per als teus clients. Controla la fi del cicle de vida dels teus productes i notifica-ho de forma automàtica als teus clients per correu electrònic.

Anàlisis de la teva empresa

La vinculació dels productes i els serveis amb la comptabilitat analítica permet el seu estudi i control des dels punts de vista més interessants per a l’empresa amb un anàlisis de profunditat