972 23 21 29 info@girotec.es

FICO-ERP

Comptabilitat

Optimitza la gestió integrant la comptabilitat a FICO-ERP. Gaudeix dels múltiples avantatges d’integrar la comptabilitat de la teva empresa en l’ERP. FICO-ERP incorpora les eines administratives necessàries per a una gestió comptable completa, rigorosa i eficient: gestió de diaris, comptes, períodes, anys fiscals, impostos, etc., sense necessitat de traspassar dades ni sortir de l’aplicació.

El que FICO-ERP pot oferir-te en la gestió de la teva comptabilitat: Guanya una visió més completa de l’empresa alhora que estalvies temps i recursos. Beneficia’t dels avantatges d’integrar la comptabilitat de la teva empresa en el programa de gestió. Amb FICO-ERP evitaràs duplicitats i haver de traspassar dades entre programes. A més, podràs disposar d’una imatge completa de l’estat de la teva empresa. FICO-ERP està adaptat al Plan General Contable Español i amb Girotec gaudiràs del coneixement de la empresa que ho ha fet possible.

Gaudeix de petits detalls pensats per als usuaris. Amb FICO-ERP, podràs administrar exercicis fiscals amb assentament de regularització, obertura i tancament; personalitzar el número de dígits dels comptes comptables i localitzar-los fàcilment sense comptar els zeros que tecleges; definir comptes comptables per productes i categories de producte, i facilitar la feina al departament de comptabilitat creant els assentaments de forma automàtica des de les factures, o bé de forma manual, i modificar els existents.

Facilita la creació d’informes comptables
Llibre diari
Llibre major
Balanç de sumes i saldos
Balanç de situació
Pèrdues i guanys
Registre de factures
Diari abreviat
Previsió de pagaments

Simplifica la gestió i la presentació d’impresos oficials.

Estalvia en despeses de gestoria i inverteix-los en allò que et generi valor. FICO-ERP genera el fitxer per la presentació telemàtica dels següents impresos oficials:

Model 303: Impost sobre el valor afegit

Model 340: Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres de registre

Model 347: Declaració anual d’operacions amb terceres persones

Model 349: Declaració d’operacions intracomunitàries

Gaudeix d’una gestió global i eficient dels actius de la teva empresa

FICO-ERP t’ajuda en l’administració dels actius de l’empresa. Materials, immaterials, lligats a la seva compra i amb control d’ubicació. A més, permet la creació de la taula d’amortitzacions i ens genera els assentaments d’amortització periòdics. Permet vendre l’actiu o alterar-ne el valor i generar-ne tots els assentaments comptables corresponents.

Aprofita totes les eines per analitzar la teva empresa en profunditat: Comptabilitat analítica amb múltiples centres de cost i imputació directa de valors des de factures, compres o vendes. FICO-ERP et permet disposar dels resultats de l’empresa amb informació sobre les pèrdues i els guanys per línia de negoci.