972 23 21 29 info@girotec.es

FICO-ERP

Estocs

Disposa en tot moment del màxim control de l’estoc de la teva empresa, amb actualitzacions automàtiques quan serveixes albarans de vendes o reps materials des de les compres. Beneficia’t de múltiples funcionalitats per organitzar i gestionar de manera precisa i àgil els teus estocs: identificació i registre dels lots, ubicació, previsió, caducitat, traçabilitat, etc.

Descobreix tot el que FICO-ERP pot oferir-te en la gestió dels teus estocs: Controla grans estocs amb rapidesa i precisió. Treballa àgilment amb multi magatzem i multi ubicació. FICO-ERP et permet controlar tants magatzems com sigui necessari, fins a un nivell d’organització per passadissos, estanteries, prestatges, caixes, etc. A més facilita ràpidament la localització de qualsevol producte.

-Disposa en tot moment d’informació actualitzada dels teus estocs i de la seva evolució. Calcula l’estoc amb la màxima exactitud. L’estoc dels productes es calcula en cada consulta a partir de les entrades i sortides de materials. Una fórmula que, a més de minimitzar els errors, permet conèixer l’estoc tant en dates passades com futures, i veure’n l’evolució. Les tendències ofereixen més informació que les dades puntuals.

FICO-ERP indica l’estoc realment disponible. La divisió dels magatzems en tres seccions (entrada, sortida i emmagatzematge) ajuda a comprovar el material que tot just ha arribat o a saber si una venda ja empaquetada espera a ser recollida.

Registra, corregeix o modifica fàcilment qualsevol error o devolució. Treballa amb inventaris i regularitzacions globals, per ubicació, per categoria de producte o per producte. FICO-ERP t’ofereix les eines necessàries per corregir els moviments que no s’apunten al sistema. Un registre per corregir desviacions excessives.

Amb FICO-ERP també podràs controlar les devolucions. Tant si és un producte que et torna un client com si ets tu qui el torna al teu proveïdor, podràs crear i gestionar directament la devolució des de l’albarà d’origen, amb un control del seu estat i l’enllaç a tota la documentació relacionada: venda, factura, etc.

Anticipa’t als problemes d’estoc. FICO-ERP calcula les necessitats d’estoc considerant les entregues futures perquè no et quedis mai al descobert. A més, t’ajuda a controlar la rotació de l’estoc perquè integra el mètode FIFO, per assegurar la rotació del material i evitar l’obsolescència dels productes.

FICO-ERP et permet reservar el material de les vendes tot i no disposar d’estoc: podràs garantir el subministrament del producte reservant no només el material en estoc sinó també les compres o les produccions que es realitzen per obtenir els articles.

Prepara les teves compres i fabricacions sense oblidar cap detall, preveu les necessitats d’estoc. FICO-ERP permet configurar, per a cada producte i ubicació, la quantitat mínima i la quantitat màxima a emmagatzemar, i com s’aconsegueix el producte: compra, moviment entre magatzems o fabricació. Les sol·licituds de compra de FICO-ERP preveuen el material que mancarà i proposen les quantitats necessàries i la millor data de compra, d’acord amb els dies i terminis de lliurament definits pels proveïdors. La decisió final és en mans del responsable de compres, que pot canviar quantitats, dates, proveïdors o tot allò que cregui convenient.

Beneficia’t d’una gestió dels albarans a la teva mida. Fracciona els albarans. Perquè no sempre disposes de tot el material, amb FICO-ERP no hauràs de rectificar albarans ni crear-ne de nous perquè et permet dividir qualsevol tipus de moviment. FICO-ERP també et permet valorar o no els albarans, per mostrar a cada client la informació que desitja en la recepció de la mercaderia.