972 23 21 29 info@girotec.es

Que Fem

Màxima seguretat i tranquil·litat

Escalabilitat i velocitat

Llibertat i transparència per decidir

Seguim l’evolució per a canvis tecnològics o legals

La teva empresa competeix en un mercat en evolució constant i ha d’adaptar-se a canvis tant interns com externs. Les nostres actualitzacions et permeten disposar d’un ERP nou cada any que actualitzem amb la millor tecnologia. Perquè no et quedis fora de joc.

Màxima garantia en la integritat del teu programa

Podem responsabilitzar-nos personalment de resoldre qualsevol incidència del teu ERP perquè nosaltres l’hem dissenyat i desenvolupat. Sigui quin sigui el problema del teu ERP, te’l podrem solucionar.

Màxima seguretat i tranquil·litat

Controlem en temps real el correcte funcionament del teu servidor i garantim que no es perdran dades. Ens encarreguem de la realització de còpies de seguretat i d’actualitzacions de seguretat del sistema operatiu del servidor.

Escalabilitat i velocitat

La manca de llicències en tots els sistemes que utilitzem ens permet ser més ràpids i flexibles. Creix sense preocupar-te de costos addicionals ni clàusules en contractes. Perquè desmarcar-se sigui més fàcil.

Llibertat i transparència per decidir

Des de l’allotjament del sistema fins a l’accés total al programa i el codi font. Gaudeix dels mínims lligams possibles. Perquè volem que el nostre bon servei sigui l’únic motiu de continuar amb nosaltres.

Gestionar tot el cicle de l’empresa

Vendes

Simplifica i s’adapta de forma senzilla a tots els processos comercials de múltiples sectors.

Seguiment de documents realitzats a futurs clients: des de la presentació de pressupostos, fins a la facturació i comptabilització dels seus moviments.

A través de l’administració de les vendes es gestionen fàcilment pressupostos, comandes, albarans, dipòsits i factures.

Anàlisi de la informació a través de nombrosos informes i estadístiques presents a l’aplicació.

Compres

Accés a la informació general, històrics i tarifes aplicades per cada proveïdor. Condicions específiques del producte per a un control detallat de costos d’adquisició.

Flexibilitat en la creació de documents per fer ús de propostes, comandes, albarans i dipòsits de compra. Apartat estadístic i de generació d’informes orientat a extreure la màxima informació.

Les factures es creen a partir d’albarans per minimitzar les possibilitats d’error, i es comptabilitzen automàticament.

La possibilitat de treballar amb factura electrònica genera documents de manera automàtica, amb la seguretat d’un estàndard de treball reconegut.

Magatzem

Control d’estoc integral al llarg de tota l’aplicació: estoc inicial, entrades, sortides, regularitzacions, traspassos,…

Estoc calculat a temps real i consultable de manera consolidada, ben detallada per cada un dels magatzems.

Inclou tractament d’unitats, caixes, pes i control d’etiquetatge, així com la gestió de processos de producció i transformació.

Comptabilitat

Integra la gestió comercial i genera automàticament els assentaments comptables, derivats del circuit de compres i vendes, podent introduir assentaments manualment o de forma assistida.

Gestió de l’IVA i retencions, a més de la generació d’un gran nombre de models fiscals.

Compres i vendes deriven les seves operacions en previsions de pagament i cobrament gestionats a la cartera d’efectes, controlen venciments i impagaments i poden ser derivades en remeses i pagarés.

Automatització dels assentaments de regulació, tancament i obertura de l’exercici comptable. L’aplicació també inclou multitud de llistats estadístics, de control i balanços.